ВИК Системс
Кондензатни сифони
HL136N-B-jpg-b5ir

      

HL Сифони за климатизация и вентилация


        

Базова информация за проектиране и изпълнение


     Често при планирането на канализационни съоръжения, свързването на тръби за конденз или от предпазни вентили на бойлери към канализационната мрежа се пренебрегва. Правилното отвеждане и сифониране на тази отпадна вода в много случаи се предоставя на творчеството на инсталатора, а това съответно предразполага към грешки. При такова отводняване на малки количества отпадна вода се появяват различни проблеми, които могат да бъдат решени още при фазата на проектиране с HL- продуктите за тази цел. По-долу, ние искаме да Ви предложим някои предложения за това:

▲Самопочистване


    Сифони, които се използват при отвеждането на малки количества вода (кондензна вода, вода от предпазни вентили на системи за отопление или за гореща битова вода) са проблемни именно поради този нисък воден дебит и ниската скорост на водата, защото тук липсва самопочистващия ефект при традиционния сифон. Следователно трябва да се оразмерява с достатъчно големи диаметри на отводните тръби; Минимум: DN32. Освен това, ние препоръчваме също, хоризонталното отвеждане до сифон да бъде с минимален наклон от 10%.

▲Защита срещу канални миризми


    При по-дълъг срок на неизползване на свързаните към канализацията уреди, водата във водния затвор на сифона може да изсъхне. Поради това трябва да се съблюдава за една достатъчна височина на водния затвор, (напр. при HL136.2) или за наличие на допълнителен механичен затвор срещу канални миризми (напр. HL136N, HL136.3, HL138, HL138(H) и HL21)

▲Поддръжка/Почистване


    При монтаж в мазилката (само HL138(H)!) трябва да има осигурен постояннен достъп през ревизионния отвор до сифона и отточните тръби. Колко често ще се ревизира, зависи от вида и интензивността на праховите частици във въздуха на помещението.

▲Разлики в налягането


    При централна вентилация или климатизационна система в сградата, сифона трябва да бъде конструиран така, че при възникване на в вакуум в инсталацията, да не се засмуква въздух от помещението. Също така и при възникване на повишено налягане не трябва да излиза канален газ от климатичния уред. HL136.2: Подходящ е както за повишено налягане така и за вакуум до 2800 Паскала (28 см воден стълб) Този сифон има две важни предимства: прозрачна тръба за контрол на водното ниво в него и допълнителен вход за пълнене с вода, обезопасен с възвратна клапа. HL136N, HL136.3: Спира засмукването на въздуха от помещението в вентилационната/климатична инсталация. Подходящ е за вакуум до 1300 Паскала (13 см воден стълб), в зависимост от дължината на потопяемата тръба на сифона.

Съществени норми/Директиви


EN 12056 - Гравитационни канализационни системи вътре в сградите DIN 19541 - Затвори срещу канални миризми за специална употреба
ÖNORM H 6020 - Вентилационните системи за здравни центрове - проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка, технически и хигиенен контрол.

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт